• De organisatoren van Vriendenbock (in 2015), foto: Erna Faust


Vriendbock festival 3 - 4 november - Grote Sint Laurenskerk - Alkmaar

Vriendenbock

Op vrijdag 1, zaterdag 2 én zondag 3 november 2019 zal het herfstige gerstenat de speciale Vriendenbock-glazen weer vullen. De eerste lustrum editie wordt wederom in de Grote Sint Laurenskerk georganiseerd, een evenement met een knipoog naar het verleden - want in vroeger tijden werd bier ook gewoon in de kerk gedronken!

Bijdrage aan restauraties

Het initiatief van Vriendenbock ligt bij de Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk, een stichting die zich inzet om gelden bijeen te brengen om restauraties mogelijk te maken en verbeteringen aan te brengen aan het monument.

Deze Vriendenstichting organiseert samen met Proeflokaal de Boom het evenement Vriendenbock, waaraan Alkmaarse horeca ondernemers hun bijdrage leveren.

Iedere consumptie tijdens Vriendenbock betekent direct een bijdrage aan de doelen van de Vriendenstichting.