Organisatie Vriendenbock

Vriendenbock is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk en wordt georganiseerd door deze stichting in samenwerking met Proeflokaal de Boom.
 

Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk

De 'Vriendenstichting' is in 1993 opgericht om restauraties aan de Grote Sint Laurenskerk mogelijk te maken. De 'Vriendenstichting' is een zelfstandige stichting die geen banden heeft met (lokale) overheden.

Om de doelstellingen van de 'Vriendenstichting' te verwezenlijken wordt de stichting ondersteund door een grote schare Vrienden en Bedrijfsvrienden die jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Daarnaast heeft de stichting in het verleden muziek- en veilingevenementen georganiseerd om extra middelen bijeen te brengen voor de financiering van restauraties.

Dit jaar organiseert de 'Vriendenstichting' voor de achtste maal, in samenwerking met Proeflokaal de Boom, het 'Vriendenbock' bockbierfestival in Alkmaar's trots, waarbij iedere consumptie een bijdrage levert aan toekomstige restauraties in de Grote Sint Laurenskerk.

Bezoek de website van Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk voor meer informatie over het werk van deze stichting.
 

Proeflokaal De Boom

Proeflokaal De Boom is Alkmaar's meest bekende bier-etablisement, gevestigd aan het Houttil op de plaats waar in het verleden de Alkmaarse bierbrouwer ... het Alkmaarse gerstenat produceerde. Boven het Proeflokaal is het Alkmaars Biermuseum gevestigd, waar de oorsprong van het brouwen van bier wordt uitgelegd en toegelicht.

Proeflokaal De Boom is mede-organisator van 'Vriendenbock' en draagt de zorg voor een kwalitatief goed bockbierfestival, waar het de keuze voor deze speciaalbier betreft.

Bezoek de website van Proeflokaal De Boom voor meer informatie over deze onderneming en haar andere activiteiten.